Reading Between the Lines - Borgloon - Limburg
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft Pieter Jan Valgaeren aangeduid als de ‘aanjager’ voor de uitvoering van het Cultuurplan Limburg. Met dat plan wil Limburg cultureel laten aansluiten bij de rest van Vlaanderen. Zo zal Valgaeren er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat er meer en betere Limburgse cultuurdossiers worden ingediend. 

Het Limburgse Cultuurplan krijgt verder vorm: eind januari werd Pieter Jan Valgaeren aangesteld als aanjager. De opdracht van de aanjager omvat drie kerntaken. Ten eerste moet hij via een probleemanalyse knelpunten en troeven detecteren binnen de culturele sector. Daarnaast zal de aanjager het Limburgse culturele veld stimuleren, faciliteren en coördineren. Dit met aandacht voor alle deelsectoren: kunsten, cultureel erfgoed, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk en circuskunsten. Ten derde moet Valgaeren de Limburgse culturele actoren ook vertrouwd maken met de bestaande subsidiestromen en –regelgeving. Om hen zo te oriënteren tot de juiste subsidiemogelijkheden.

“Pieter Jan Valgaeren is geen onbekende in het Limburgse culturele landschap en kent de sector van binnenuit. Als aanjager heeft hij tijd tot 2019 om een kentering in gang te zetten”, zegt An Christiaens (CD&V). “Dat is een strakke timing met heel wat werk op de plank. Maar daarvoor geef ik hem graag alle krediet. Ik kijk vooral uit naar het resultaat”. Rekening houdend met de specifieke noden van de sector, krijgt de aanjager over enkele maanden ook een halftijdse ‘trajectbegeleider‘ naast zich. “Die moet vooral zijn aanvullende expertise inzetten op het vlak van traject- en dossierbegeleiding en remediëring van individuele organisaties”, zegt minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld).

Studio Commissie, zaterdag 17 februari 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.