Het hobbelige parcours van de Vlaamse Regering is opiniemaker Rik Van Cauwelaert ook niet ontgaan. Een uitgestelde Septemberverklaring, de PFOS-crisis, het ontslag van Wouter Beke, de indexering van de kinderbijslag en het stikstofdebacle. “Deze Vlaamse Regering is er nooit in geslaagd een front te vormen. Er is geen eenheid. Er is steeds een onderlinge concurrentie, iedereen wil scoren en dat zorgt voor breuken”, klinkt het in Het Gesprek.

Na de dramatische resultaten van een politieke peiling stapte Wouter Beke (cd&v) in mei 2022 op als Vlaams minister van Welzijn. Dit zorgde voor ministerwissels binnen de Vlaamse regering. Zo is Hilde Crevits de nieuwe minister van Welzijn. Het dossier over de crisis in de kinderopvang kwam hiermee op haar bord te liggen. “Ze hadden daar beter iemand totaal nieuw gezet, een professional. Dit dossier gaat het politieke te buiten. Dit is te zwaar voor minister Crevits. Volgens mij heeft cd&v hier een organisatiefout gemaakt”, analyseert Van Cauwelaert in Het Gesprek.

Ook het stikstofakkoord van de Vlaamse regering, waarbij vele landbouwers zullen moeten sluiten of afschalen, bezorgt cd&v kopzorgen. Vlaams minister van Leefmilieu en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) staan lijnrecht tegenover elkaar. Volgens Van Cauwelaert is dit nogmaals het bewijs dat minister-president Jan Jambon niet genoeg gewicht heeft. “N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft de communicatie moeten overnemen. Wanneer een partijvoorzitter de communicatie moet overnemen, dan weet je dat de regering in moeilijkheden zit.”

Minister-president De Wever en premier Magnette

In de Federale Regering loopt het ook niet van een leien dakje. Zo verdwenen na 2,5 jaar vijf leden uit de regering. Ook de post van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) stond op de helling. “Ik heb nooit geloofd dat ze ontslag ging nemen. Iedereen onderschat steeds MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maar hij heeft gezegd dat als Lahbib ontslag moet nemen, premier De Croo naar de koning moet vertrekken”, zegt Van Cauwelaert. Hebben minister-president Jan Jambon en premier De Croo nog controle over hun regering? “In de Vlaamse Regering zit de minister-president op het Schoon Verdiep in Antwerpen (N-VA-voorzitter Bart De Wever, n.v.d.r.) en de premier zit in Charleroi (PS-voorzitter Paul Magnette, n.v.d.r.). Dat is de pijnlijke realiteit”, aldus Cauwelaert.