Het Vlaams Hervormingsprogramma
Minister-president Geert Bourgeois heeft in het Vlaams Parlement zijn Hervormingsprogramma voorgesteld. Daarmee wil Vlaanderen de interactie tussen de Vlaamse en Europese instellingen vergroten. Het programma moet een antwoord bieden op de landenspecifieke aanbevelingen en de uitdagende Europa 2020-doelstellingen. Bourgeois start z’n voorstelling met een dankwoord aan alle betrokkenen.

Het Vlaamse Hervormingsprogramma (VHP) 2018 is inmiddels het achtste op rij dat Vlaanderen opmaakt en het vierde dat door deze Vlaamse Regering wordt voorgelegd. De Vlaamse Regering blijft er meer dan ooit van overtuigd dat het opstellen van een eigen hervormingsprogramma een belangrijke hefboom is. Om zo overheden en stakeholders binnen Vlaanderen nauwer bij het Europees Semester te betrekken. Voor de uitgebouwde praktijk van het Vlaams Hervormingsprogramma blijft er ook binnen Europa heel wat belangstelling bestaan. Vlaanderen lichtte deze praktijk de voorbije jaren herhaaldelijk toe. Zoals bijvoorbeeld tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden in oktober 2017.

Met de maatregelen die de Vlaamse Regering in dit VHP 2018 voorlegt, is ze ervan overtuigd dat ze blijft inspelen op de positieve spiraal van begrotingsdiscipline, structurele hervormingen en investeringen. Door tijdens de eerste jaren van deze regering extra in te zetten op gezonde overheidsfinanciën, werd de nodige budgettaire ruimte vrijgemaakt om nu voluit en versterkt in te zetten op investeringen. Zo zal de Vlaamse Regering vanaf heden jaarlijks 610 miljoen euro investeren in infrastructuur in vier kerndomeinen. Namelijk mobiliteit en openbare werken, scholenbouw, welzijnsinfrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en bedrijfsinvesteringen. De Vlaamse Regering is dus een investeringsregering, zoals ook uit dit VHP duidelijk blijkt. Ook het doorvoeren van structurele hervormingen blijft Vlaanderen hoog in het vaandel voeren. Vlaanderen diende, als enige deelstaat in België, een aantal aanvragen in voor ondersteuning in het kader van het steunprogramma voor structurele hervormingen.

Bron: Vlaams Hervormingsprogramma 2018

Studio Commissie, zaterdag 17 april vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.