Het Waasland wil een tweede NMR-scanner
Het AZ Nikolaas grijpt in het Vlaams Parlement de kans om haar eis voor een extra NMR-scanner kracht bij te zetten. Het Wase ziekenhuis dwong deze interventie in het Vlaams Parlement af door voldoende handtekeningen te verzamelen om een verzoekschrift in te dienen en hun standpunt op dit politieke niveau te gaan verduidelijken. In Vlaanderen is er gemiddeld één NMR-scanner per 95.000 inwoners. Maar in het Waasland is dat slechts één toestel voor 243.000 inwoners. Met slechts één NMR-scanner loopt de wachttijd voor patiënten op tot maar liefst zestien weken.

In juni trokken twee dokters van het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas naar het Vlaams Parlement om een extra NMR- of MRI-scanner te vragen. Een burger kan een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement, waarin hij of zij een klacht formuleert, een vraag stelt, een probleem aankaart, een voorstel tot decreetgeving doet, … Aangezien het verzoekschrift 15.000 handtekeningen telde, mocht de eerste ondertekenaar zijn verzoekschrift toelichten in de commissie. “Er is in Vlaanderen een onevenredige verdeling van NMR-toestellen. In Vlaanderen is er gemiddeld één NMR-toestel per 95.000 inwoners. In het Waasland is dat slechts 1 toestel voor bijna 243.000. De dupe hiervan zijn de inwoners”, zegt dr. Naïm Jerjir.

Het tekort aan NMR-scanners is dan ook nergens zo groot als in het Waasland. Eentje staat er, namelijk in het AZ Nikolaas. Patiënten moeten soms wel tot vijf maanden wachten om onder de scanner te gaan. “Een ander probleem dat zich stelt bij het schrijnende tekort is dat we bepaalde onderzoekingen niet kunnen aanbieden. Tenslotte moeten we vaak een CT-scan nemen in plaats van NMR-scan. Het gevolg is dat de patiënt aan röntgenstralen wordt blootgesteld, die kankerverwekkend zijn”, zegt dr. Naïm Jerjir. Vlaanderen mag dan wel bevoegd zijn voor de werking van de ziekenhuizen, de verdeling van de NMR-scanners is dan weer een federale bevoegdheid. Daarom zal het AZ Nikolaas ook naar het Federaal Parlement trekken.

Studio Commissie, dinsdag 17 juli 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.