De nieuwe eindtermen voor de eerste graad

De Commissie Onderwijs zal op donderdag 29 oktober tijdens twee hoorzittingen de ganse dag van gedachten wisselen met de onderwijskoepels. Op de agenda staan twee bijzonder actuele dossiers: het lerarentekort en de eindtermen voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs.

Reeds 6de hoorzitting over lerarentekort

Tegen 2028 zijn er jaarlijks 5000 tot 7000 extra leerkrachten nodig. Te weinig studenten willen in het onderwijs stappen en te veel leerkrachten stoppen er na enkele jaren mee. Daar hebben onder andere het imago en de werkonzekerheid voor startende leerkrachten mee te maken.

Het lerarentekort is voor de onderwijscommissie dan ook een cruciaal aandachtspunt in het onderwijsbeleid. De reeks hoorzittingen die de commissie over dit onderwerp reeds organiseerde werd door de coronacrisis onderbroken. De leden van de onderwijscommissie nemen de draad nu weer op met een 6de hoorzitting op donderdag 29 oktober, 9u30.

De commissie zal op deze hoorzitting vertegenwoordigers van alle onderwijsverstrekkers horen: Lieven Boeve (directeur-generaal, Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Frederik Maes (stafmedewerker professionalisering lerarenopleiding, Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder GO!), Koen Pelleriaux, (afdelingshoofd Onderwijsorganisatie & -personeel, GO!), Griet Mathieu (directeur Provinciaal Onderwijs Vlaanderen), Jurgen Loones (vertegenwoordiger Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers), Patriek Delbaere (algemeen directeur, Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) en Bruno Sagaert (directeur koepelwerking OVSG).

Karolien Grosemans, voorzitter van de onderwijscommissie: “Kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten is het doel. Daarvoor zijn concrete beleidsmaatregelen nodig. We willen van de onderwijsverstrekkers dan ook graag vernemen hoe het onderwijs een grotere en diverse groep mensen kan aantrekken en behouden, en de lat toch hoog kan leggen. Maar ook hoe de lerarenopleiding toekomstige leerkrachten beter kan voorbereiden op de praktijk in de klas.”

Kritiek op eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs

De Vlaamse Regering keurde begin oktober een voorontwerp van decreet goed met ambitieuze nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Hier wordt al 2 jaar hard aan gewerkt: de ontwikkelcommissies – met onder meer vertegenwoordigers van de onderwijsvertrekkers – begonnen al in het najaar van 2018 aan de opmaak van de nieuwe eindtermen. In de 2de graad moeten de nieuwe eindtermen kunnen ingaan op 1 september 2021. Toch formuleren nu nog enkele onderwijspartners bezorgdheden bij de voorliggende eindtermen, onder meer omtrent haalbaarheid.

De onderwijscommissie van het Vlaams Parlement organiseert op donderdag 29 oktober, vanaf 14u, een hoorzitting waarop de onderwijsverstrekkers hun visie en bezorgdheden kunnen delen.

Aan deze hoorzitting nemen deel: Lieven Boeve (directeur-generaal, Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Cindy Lammens (teamverantwoordelijke secundair onderwijs, Dienst Curriculum & Vorming, Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder GO!), Luc Vernaillen (hoofdadviseur PBD-GO!), Griet Mathieu (directeur Provinciaal Onderwijs Vlaanderen), Heidi Schreuders (vertegenwoordiger Provinciaal Onderwijs Vlaanderen), Paul Buyck (vertegenwoordiger Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers), Werner Govaerts (vertegenwoordiger Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers) en Patriek Delbaere (algemeen directeur, Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) en Ellen Van Den Block (coördinator pedagogische begeleiding secundair onderwijs, OVSG).

Live uitzending hoorzitting eindtermen

Volg de hoorzitting over de eindtermen donderdag 29 oktober vanaf 14u rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

Uitzending hoorzitting lerarentekort

Zondagavond 1 november om 18u volgt in ‘Studio Commissie’ een uitgebreid verslag van de hoorzitting over het lerarentekort. Daarna 24u te bekijken in de nieuwslus.

U kan beide commissievergaderingen ook rechtstreeks volgen via de webstream van het Vlaams Parlement:

1. Hoorzitting lerarentekort:

2. Hoorzitting eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: