Huldiging: Herman De Croo 50 jaar parlementslid
Op woensdag 25 april huldigt het Vlaams Parlement tijdens een bijzondere plenaire zitting Herman De Croo voor zijn vijftig jaar parlementair mandaat. Daarmee is hij een van de langst zetelende volksvertegenwoordigers in de Belgische geschiedenis.

Bij de verkiezingen van 1968 werd Herman De Croo voor het eerst verkozen voor de Kamer op de toenmalige PVV-lijst. Sindsdien is hij nooit meer uit de parlementen verdwenen, met uitzondering van de periode van 1991 tot 1995 toen hij rechtstreeks verkozen werd voor de Senaat. Alles samen heeft hij aan 40 verkiezingen deelgenomen: 19 parlementsverkiezingen, 6 voor de provincieraad, 11 voor de gemeenteraad en 4 Europese verkiezingen. De Croo was onder meer minister van Nationale Opvoeding, Buitenlandse Handel, Pensioenen, Verkeerswezen en PTT. Naast de nationale politiek heeft Herman De Croo nooit het lokale niveau verwaarloosd. Zo was hij 20 jaar lang de burgemeester van Brakel.

Momenteel zetelt De Croo in het Vlaams Parlement. Ter gelegenheid van zijn jarenlange politieke inspanningen wordt het ‘Orakel van Brakel’ op woensdag 25 april in het Vlaams Parlement in de bloemetjes gezet.

Programma vanaf 10u30:

– Laudatio door voorzitter Jan Peumans

– Laudatio door Vlaams minister-president Geert Bourgeois

– Laudatio door Bart Somers, fractievoorzitter Open Vld

– Toespraak door jubilaris Herman De Croo

De Koepelzaal-Live: woensdag 24 april vanaf 10u30 op vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 of Orange, kanaal 80). Heeft u de rechtstreekse uitzending gemist? Geen probleem. Bekijk de uitgebreide samenvatting van de huldiging  Herman De Croo voor 50 jaar parlementair mandaat zondag 29 april. Vanaf 18u in de nieuwslus.