De man die met zijn twee rubberen laarzen in het water stond, was Bart Dochy (cd&v), burgemeester van Ledegem. Hij legt nooddijken aan en rijdt met zijn tractor rond om mensen te helpen. Wat denkt hij over de wateroverlast in zijn provincie West-Vlaanderen? Hij is te gast in Studio Vlaams Parlement.

De wateroverlast in de Westhoek staat ook politiek bovenaan de agenda. Een regenbom heeft huizen en akkers doen onderlopen, het was letterlijk pompen of verzuipen. Ook in Ledegem kampten ze met overstromingen. “Wij bevinden ons in de vallei van de Heulebeek. Ledegem heeft wel vaker te kampen met overstromingen. Daarom heb ik ook steeds een regenjas en laarzen in mijn koffer”, legt Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester Bart Dochy (cd&v) uit. “Er moeten maatregelen genomen worden. Het kan niet zijn dat mensen met natte voeten in hun woning staan.”

Om de extreme wateroverlast in de Westhoek van Vlaanderen op korte termijn aan te pakken, wil de Vlaamse regering een taskforce oprichten. De taskforce moet tot concrete acties leiden om een dergelijke situatie zoals nu in de toekomst te voorkomen. Binnen een maand moeten ze al een advies uitbrengen. “Voor de mensen uit de Ijzervallei, die nog zwaarder zijn getroffen, zullen de verschillende gemeentebesturen zo snel mogelijk samenkomen. Op basis van de voorstellen zal er een actieplan worden opgesteld en bekeken worden hoeveel budget er nodig is. Ik ben ook zeer tevreden dat de Vlaamse Regering zal bijspringen indien nodig”, reageert Dochy.

Le Plat Pays

Om de situatie beter onder controle te krijgen, moesten er pompen geplaatst worden om het water naar de zee te laten afvloeien. “Voor de Ijzervallei gebeurt het afpompen niet snel genoeg. De Ijzer is een vlakke rivier, wat betekent dat de snelheid laag is en als de snelheid laag is, is het belangrijk dat je een groot volume per meter hebt. Zie het als een grote bak. Op momenten dat je kan lozen, moet je een maximale hoeveelheid water kunnen afvloeien richting zee. Men heeft die pompen versterkt maar dit zou permanent moeten gebeuren”, zegt Dochy. “Tijdens Wereldoorlog I hebben we het water gebruikt om de vijand te bestrijden, nu is het water de vijand.”