Impact van verpakkingen op het milieu
Er leeft een publiek debat over verpakkingen en hun impact op het leefmilieu. Daarom zoekt men naar alternatieven en maatregelen om te vermijden dat de verpakkingen niet of slecht gerecycleerd worden. Een van die maatregelen is het invoeren van statiegeld. Op de vraag hoe groot de kostprijs zou zijn en wie die moet betalen laat onder andere John Wante van OVAM zijn licht schijnen.

Er is een duidelijke toename van wegwerpverpakkingen op de markt, stelt Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Uit een nieuw rapport blijkt namelijk dat het aantal kunststofverpakkingen de afgelopen zeven jaar met 15 procent zijn gestegen. Daarmee gaat gepaard dat het aandeel zwerfvuil ook stijgt. Dit tot grote ergernis van vele inwoners. “Zwerfvuil wordt gepercipieerd als een groot maatschappelijk probleem bij veel mensen. Samen met een te hoge snelheid van voertuigen zit het op nummer een van belangrijkste ergernissen”, zegt John Wante (OVAM). “Daarom dat lokale besturen ook zoveel inzetten op de netheid van hun straten, omdat de burgers dit zeer belangrijk vinden”. Zo wordt er momenteel geschat dat de kosten voor het opruimen van zwerfvuil ongeveer 16 euro per Vlaming bedragen.

Een van de mogelijkheden tegen zwerfvuil is statiegeld, maar dat idee blijft controversieel. Zo gelooft N-VA niet dat de invoering van statiegeld voor blikjes en petflessen de enige oplossing is voor zwerfvuil. Maar uit een analyse van OVAM blijkt dat de invoering van statiegeld een aantal voordelen met zich meebrengt. Namelijk: het vermindert zwerfvuil, het betekent een besparing voor de gemeenten en de recyclagegraad stijgt. Het nadeel is wel dat het drie maal zo duur zou zijn dan met de huidige inzameling. “Het statiegeldsysteem laat iedereen meebetalen, en treft dus ook wie vandaag al netjes sorteert”, klinkt het bij N-VA. “Wij zoeken naar de beste, meest efficiënte oplossing. En er zijn betere alternatieven voor statiegeld op PET en blik. Die willen we ook in rekening brengen. Wij willen verder gaan dan enkel het statiegeld”.

Studio Commissie, donderdag 19 april 2018 vanaf 18u vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.