In de wandelgangen van het Vlaams Parlement valt bij een gezaghebbende stem binnen de N-VA te horen dat er een einde is gekomen aan de aanslepende discussie over de plaatsverdeling in het Vlaams parlement. N-VA drong volgens verschillende bronnen sinds de verkiezingen aan op een andere indeling. Vorige week nog meldde het persagentschap Belga dat er een compromis in de maak was om Vlaams Belang en PVDA naast elkaar te zetten. Tot groot ongenoegen van die twee partijen.

In tegenstelling tot het federale parlement worden de plaatsen in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement traditioneel verdeeld volgens de positie van de partijen op de links-rechtsschaal van het politieke spectrum. Zo zit PVDA uiterst links in het halfrond en Vlaams Belang uiterst rechts.

Een nieuw overleg zou er volgens onze bron niet meer komen. Daarmee lijkt de strijd rond de stoelen beslecht en blijft alles bij het oude.