Jagers willen meer everzwijnen schieten
Jachtvereniging Hubertus vraagt om de beperking om op everzwijnen te jagen op te schorten. De laatste tijd worden namelijk meer en meer gevallen van overlast gemeld door everzwijnen. Daarenboven zou een kleinere populatie everzwijnen de kans verkleinen dat de Afrikaanse varkenspest uitbreekt in Vlaanderen. Lydia Peeters (Open Vld) en Lode Ceyssens (CD&V) vragen zich af wat bevoegd minister Joke Schauvliege vindt van het voorstel.

Het aantal everzwijnen in Limburg en Vlaanderen blijft toenemen. Met alle gevolgen van dien: veel schade voor de landbouwers aan landbouwgewassen, auto-ongelukken en de overdracht van ziekten. Om de everzwijnenplaag te beperken vraagt jachtorganisatie Hubertus Vereniging Vlaanderen dat jagers meer mogen jagen op everzwijnen. “De landbouworganisaties en de jachtverenigingen hebben recent aan de alarmbel getrokken. Zij vragen duidelijk ruimere bejagingsmogelijkheden. Enerzijds door op meer terreinen de jacht te kunnen uitoefenen, uiteraard in consensus met de eigenaars”, zegt Lydia Peeters (Open Vld). “En anderzijds door meer middelen ter beschikking te hebben en met name geluidsdempers en nachtzichtkijkers te mogen gebruiken bij de bejaging. Dat betekent dat de wapenwetgeving moet worden aangepast”.

Maar volgens minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zijn de mogelijkheden om te jagen op everzwijnen reeds heel ruim. “In Vlaanderen kan men dag en nacht op het everzwijn jagen: men kan het everzwijn lokken met aankorreling, men kan een lichtgeweer gebruiken waarmee men ’s nachts kan richten op een dier, nergens zijn de mogelijkheden zo groot”, zegt Schauvliege. “Alle mogelijkheden die redelijk en aanvaardbaar zijn om die everzwijnenpopulatie in te perken, zijn gepland”.

De Koepelzaal, dinsdag 13 november 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.