Sinds er in 2005 in Limburg opnieuw everzwijnen opdoken, zijn deze dieren al ontelbare keren het gespreksonderwerp geweest in het Vlaams Parlement. Volksvertegenwoordiger Lode Ceyssens constateert dat de verkeersongevallen en schade aan landbouwgewassen nog steeds een probleem zijn, ondanks de wettelijke mogelijkheden inzake bejaging. Maar in het parlement is niet iedereen het eens met de keuze om op deze dieren te jagen.