Jongeren roken en drinken minder dan vroeger
Uit de jaarlijkse enquête van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) bij leerlingen uit het secundair onderwijs blijkt dat het gebruik van tabak en alcohol in deze leeftijdsgroep is gedaald. Toch blijft het roken bij deze jongeren te hoog, en ook dronkenschap doet zich te vaak voor. Hoe reageert minister Wouter Beke op deze resultaten? Welke maatregelen wil hij nemen om deze problemen aan te pakken? Pleegt hij overleg met zijn collega bevoegd voor het onderwijs?

VAD organiseert elk schooljaar een bevraging bij leerlingen uit het secundair onderwijs, over de thema’s roken (tabak en e-sigaretten), alcohol, psychoactieve medicatie, illegale drugs, gokken en gamen. Op basis van de antwoorden van ongeveer 7.500 leerlingen worden deze thema’s gemonitord en trends opgevolgd. De resultaten van de VAD-leerlingenbevraging in het schooljaar 2017-2018 tonen aan dat enkele positieve evoluties zich voortzetten. Zo is het tabaksgebruik onder jongeren dalende. Ook het alcoholgebruik daalt stelselmatig. In vergelijking met 2008-2009 is het ooitgebruik gedaald van 75% naar 55%, het laatstejaarsgebruik van 64% naar 49% en het regelmatig gebruik is zelfs meer dan gehalveerd, van 22% naar 10%.

“Maar er blijven nog voldoende uitdagingen”, waarschuwt de VAD. “Zo vormen de excessieve drinkpatronen, de vrij grote groep rokers, het stabiel blijvend cannabisgebruik en de nadelige gevolgen van urenlang gamen op het sociaal en schools functioneren nieuwe drijfveren om verder substantieel op preventie in te zetten”. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is alvast tevreden met de positieve resultaten. Die “tonen aan dat aanhoudende preventieve inspanningen hun vruchten afwerpen”, zegt hij. “Maar ondanks de positieve resultaten wijst het rapport op een aantal uitdagingen. Ik geloof dat door volharding en een blijvende inzet op preventie, zowel in het onderwijs als in andere levensdomeinen, ook voor deze uitdagingen doeltreffend kunnen gaan optreden”.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Bron: VAD-leerlingenbevraging 2017-2018

Studio Commissie, dinsdag 28 januari 2020 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.