Jan Jambon

De Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement heeft aan de agenda van dinsdag 7 januari drie interpellaties toegevoegd over de uitlatingen van Vlaams minister-president Jan Jambon inzake kindergeld en asielzoekers.

De Vlaamse parlementsleden Hannelore Goeman (sp.a), Chris Janssens (Vlaams Belang) en Björn Rzoska (Groen) dienden elk een interpellatieverzoek in naar aanleiding van de uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in de Tijd van 28 december jl. Daarin beweerde hij op de hoogte te zijn van een verhaal waarbij asielzoekers met achterstallig kindergeld een huis zouden hebben gekocht.

Het Uitgebreid Bureau besliste maandag om deze interpellaties te houden in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. De Commissie heeft deze interpellaties toegevoegd aan haar agenda van dinsdag 7 januari, om 13u30. Zowel Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), als Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) zullen daarbij aanwezig zijn.

Live uitzending

Volg deze zitting dinsdag vanaf 13u30 uur rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

Studio Commissie

Heeft u deze live uitzending gemist? Geen probleem. Dinsdagavond om 18u volgt in ‘Studio Commissie’ een uitgebreid verslag van deze commissievergadering. Daarna 24u te bekijken in de nieuwslus.

Wijzigingen in het zendschema

Omwille van deze wijzigingen in de commissie-agenda, werd ook het zendschema van deze week aangepast. De uitzending van de gedachtewisseling over het jaarverslag 2018 van Unia met Els Keytsman (directeur Unia) en Patrick Charlier (directeur Unia) is verplaatst naar donderdag 9 januari (vanaf 18u in de nieuwslus). U kan het gewijzigde zendschema hier raadplegen.

Interpellatie

Een interpellatie is een van de middelen die een Vlaams volksvertegenwoordiger heeft om de regering te controleren en een minister te ondervragen. Bij een interpellatie kan de politieke verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering of van een minister in het gedrang komen. Bij gewone vragen aan een minister is dat niet zo.

Interpellaties worden meestal in een commissie behandeld. Het Uitgebreid Bureau kan beslissen om de interpellatie in de plenaire vergadering te houden, omdat ze bv. heel algemeen is en van groot politiek belang is.

Na een interpellatie kunnen de parlementsleden een motie of een motie van wantrouwen indienen. Daarin doen ze aanbevelingen aan de regering, of ze vragen zelfs dat een minister ontslag neemt (in de motie van wantrouwen). Over die motie(s) wordt dan in de eerstvolgende plenaire vergadering gestemd.

Webstream

U kan de commissievergadering over de uitspraken van minister-president Jan Jambon ook rechtstreeks volgen via de webstream van het Vlaams Parlement: