Jan Jambon

Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt zendschema van week 2 van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 6/01

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissies voor Welzijn en Onderwijs van het Vlaams Parlement over volgende onderwerpen: prestatiedruk bij jongvolwassenen, de behoeften van leraren in het kader van het M-decreet en over de conclusies en de voortzetting van het project ‘School zonder Racisme’

Dinsdag 7/01

– 13u30: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. De Vlaamse parlementsleden Hannelore Goeman (sp.a), Chris Janssens (Vlaams Belang) en Björn Rzoska (Groen) dienden elk een interpellatieverzoek in naar aanleiding van de uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in de Tijd van 28 december jl. Daarin beweerde hij op de hoogte te zijn van een verhaal waarbij asielzoekers met achterstallig kindergeld een huis zouden hebben gekocht.

– 18u: Studio Commissie – Barbara Sauer kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Woensdag 8/01

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie voor Energie in het Vlaams Parlement: De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) stelde voorstellen op voor een nieuwe tariefstructuur voor gezinnen en kleine bedrijven. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met Pieterjan Renier en Ronnie Belmans, respectievelijk algemeen directeur en voorzitter van de raad van bestuur van de VREG.

– 14u: De Koepelzaal – Live-uitzending van de actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 9/01

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Cultuur en Media in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: genderongelijkheid in de Vlaamse filmindustrie, het inzetten van privédetectives voor het schaduwen van journalisten en over de impasse aan de top van de VRT

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de spectaculaire toename van kinderen met een zorgvraag en over de toename van het aantal arbeidsongevallen bij leerkrachten, veroorzaakt door geweld van leerlingen

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement: Gedachtewisseling over het jaarverslag 2018 van Unia met Els Keytsman (directeur Unia) en Patrick Charlier (directeur Unia)

Vrijdag 10/01

– 18u: Het Debat – over plaatsgebrek in de gesloten jeugdinstelling De Grubbe in Everberg

– 18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Cultuur van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: genderongelijkheid in de Vlaamse filmindustrie, de afstraling van de World Choir Games op de koren in Vlaanderen en over de toekenning van projectsubsidies in het kader van het Bovenlokaal Cultuurdecreet

Zaterdag 11/01

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, deel 2

Zondag 12/01

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de spectaculaire toename van kinderen met een zorgvraag, de toename van het aantal arbeidsongevallen bij leerkrachten, veroorzaakt door geweld van leerlingen en over het onderscheid tussen de opdracht van onderwijsinspecteurs en die van de pedagogische begeleidingsdiensten

Maandag 13/01

– 18u: Samenvatting van de commissie voor Media van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het inzetten van privédetectives voor het schaduwen van journalisten, de impasse aan de top van de VRT en over het ongelijke speelveld tussen conglomeraten enerzijds en digitale pers anderzijds


Dit zendschema werd opgesteld op basis van alle momenteel beschikbare informatie. Niets sluit uit dat op er op basis van bijkomende informatie nog wijzigingen in het uitzendschema worden doorgevoerd. Die bijkomende informatie kan het gevolg zijn van beslissingen van de diensten van het Vlaams Parlement, van de actualiteit die een aantal nieuwe keuzes opdringt of van andere overmacht.