Personeel welzijnssector - ziekenhuis - corona

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste om op woensdag 25 november een actualiteitsdebat te agenderen over de personeelsuitval in de woonzorgcentra door de coronacrisis. De vraag voor dit debat kwam van de sp.a-fractie. In het licht van de berichtgeving in de media omtrent de steeds nijpender wordende situatie in de woonzorgcentra door een tekort aan handen aan het bed, stelde de sp.a-fractie aan het Uitgebreid Bureau de vraag een actuadebat over dit onderwerp te agenderen.

Verloop van het actualiteitsdebat

• Openingsstatement door de politiek fracties (zonder onderbreking) in deze volgorde:

  1. sp.a
  2. Open Vld
  3. N-VA
  4. Vlaams Belang
  5. CD&V
  6. Groen
  7. PVDA

• Antwoord van de Vlaamse Regering
• Debat tussen de fracties vanop de banken met mogelijkheid tot onderbrekingen
• Minister-president Jan Jambon en minister Wouter Beke zijn uitgenodigd om het actualiteitsdebat bij te wonen.

Het aantal actuele vragen die aansluitend worden geagendeerd, wordt beperkt tot één per fractie.

Live uitzending

Volg dit debat woensdag vanaf 14 uur rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

Studio Vlaams Parlement

Heeft u deze live uitzending gemist? Geen probleem. Woensdagavond, na afloop van de uitzendingen van de plenaire vergadering, volgt in ‘Studio Vlaams Parlement’ een uitgebreid verslag van het debat. Daarin gaat journalist Jan De Meulemeester in gesprek met parlementsleden uit zowel de meerderheid als de oppositie. Daarna tot donderdag 18u te bekijken in de nieuwslus.

U kan deze vergadering ook rechtstreeks volgen via de webstream van het Vlaams Parlement: