De radicale islam is de grootste bedreiging voor onze samenleving. Dat is de duidelijke conclusie die Vlaams volksvertegenwoordiger Nadia Sminate (N-VA) trekt na de terreuraanslag in Brussel. Ze wijst met de vinger naar het falende beleid van de federale regering. Maar wat kan Vlaanderen doen? Marc Van de Looverbosch vraagt het haar in Studio Vlaams Parlement.

 

De dodelijk terreuraanslag van maandagavond 16 oktober heeft iedereen geschokt. De moslimterrorist Abdesalem Lassoued vermoordde twee mensen met de Zweedse nationaliteit, een derde raakte gewond, die op weg waren naar de voetbalmatch België-Zweden in het Koning Boudewijnstadion. Hoe kon dit gebeuren? Het ‘spookbestaan’ van de terrorist doet tal van vragen rijzen. “Het systeem faalt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Nadia Sminate (N-VA). “Het systeem moet van binnenuit veranderen. We moeten streven naar een systeem zoals Denemarken. Als daar iemand zijn asielaanvraag wordt afgewezen, dan wordt deze persoon opgevolgd tot die het land uit is.”

De 45-jarige Tunesiër Abdesalem Lassoued vroeg sinds zijn aankomst in Europa asiel aan in Noorwegen (2011), Zweden (2012) en Italië (2014). In Zweden zou hij twee jaar in de gevangenis hebben gezeten. Daarna zou de man in 2019 asiel hebben aangevraagd in België. Maar in oktober 2020 volgde een negatieve beslissing. In maart 2021 kreeg hij het bevel om het grondgebied te verlaten maar dit werd dus niet opgevolgd. “Meer dan 100.000 illegalen in ons land. En we hebben er geen zicht op waar die verblijven. Wij kunnen in Vlaanderen wel proberen om een preventieve aanpak omtrent radicalisering op tafel te leggen maar met zo een grote instroom… Het is gewoon dweilen met de kraan open”, aldus Sminate in Studio Vlaams Parlement.