Oprichting bijzondere commissie over seksueel misbruik in de Kerk

De plenaire vergadering keurde op 17 oktober 2023 de oprichting van een bijzondere parlementaire commissie goed. Hoe werd en wordt er binnen Vlaamse instellingen en voorzieningen omgegaan met seksueel misbruik in de kerk en binnen andere gezagsrelaties? Daar zal de commissie zich over buigen.

De VRT-docureeks ‘Godvergeten’ bracht recent de gruwel van het seksueel misbruik in de kerk in beeld. Als gevolg van de maatschappelijke verontwaardiging hierover besliste het Uitgebreid Bureau op 16 oktober 2023 om aan de plenaire vergadering voor te stellen een bijzondere commissie op te richten. De plenaire vergadering stemde daarmee in.

De commissie draagt als volledige naam ‘Bijzondere Commissie voor de evaluatie van de aanpak van seksueel misbruik in de kerk en in andere gezagsrelaties in het algemeen, en van de rol van instellingen en voorzieningen op het terrein van jeugd, welzijn en onderwijs in het bijzonder’. Het initiatief in het Vlaams Parlement blijft uiteraard beperkt tot de Vlaamse bevoegdheden.
Werkwijze en duur

De bijzondere commissie vertrekt vanuit het werk dat hiervoor al sinds de zittingsperiode 2009-2014 werd uitgevoerd in het Vlaams Parlement. Zo zal de commissie in eerste instantie het expertenpanel consulteren dat tien jaar geleden op vraag van toenmalig Vlaams minister Jo Vandeurzen het rapport met betrekking tot historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen opleverde.

De commissie zal haar verdere werking zelf bepalen. De werkzaamheden moeten ten laatste eind maart 2024 afgerond zijn. Tegen dan kan de commissie een voorstel van resolutie met beleidsaanbevelingen opstellen, die indien nodig nog deze legislatuur ter bespreking en ter stemming wordt voorgelegd.
Samenstelling

De bijzondere commissie telt 15 vaste leden, 15 plaatsvervangers en twee toegevoegde leden.

Commissievoorzitter: Hannelore Goeman (Vooruit)

Eerste ondervoorzitter: Katrien Schryvers (cd&v)

Tweede ondervoorzitter: Freya Pardaens (N-VA)