Mobiele zorgwoningen
Het Gentse OCMW wil experimenteren met mobiele zorgwoningen. Containerwoningen voor zorgbehoevenden zodat zij dicht bij de mantelzorgers kunnen wonen. In de commissie Omgeving van het Vlaams Parlement worden de voor- en nadelen van dergelijke woningen besproken.

Wie voor een ouder familielid moet zorgen weet dat dat niet eenvoudig is. De wachtlijsten voor woonzorgcentra en serviceflats zijn lang. De Vlaamse overheid werkt nu aan een mogelijke alternatief: de mobiele mantelzorgwoning. Dat is een tijdelijk onderkomen waar een zorgbehoevende persoon in terechtkan. Zo kunnen veel senioren zo lang mogelijk in hun bekende omgeving blijven wonen. “Er is nood aan bijkomende woongelegenheden. Veel mensen hebben nood aan een rusthuisbed, maar daar zijn wachtlijsten voor”, zegt Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Mensen kunnen misschien niet permanent verbouwen als de zorg, hoe erg het ook moge zijn, maar twee of drie jaar zal duren. Dergelijke containers vormen vaak een menselijke oplossing, zeker als het mogelijk is te huren. Dit moet echter mogelijk zijn”.

Het concept wordt uitgewerkt binnen het project “Naar een toekomst van Mobiele Zorg”. Deze moet een antwoord kunnen bieden op de vraag naar tijdelijke zorg zodat zorgvragers zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en toch kwalitatieve zorg genieten. Het gaat over iedereen met een tijdelijke zorgnood waarvan de eigen woning onvoldoende is aangepast. Maar het decreet Ruimtelijke Ordening vermeldt liefst negen voorwaarden om te kunnen voldoen aan een zorgwoning. Minister voor Omgeving, Joke Schauvliege (CD&V), belooft hieromtrent de wetgeving te versoepelen. Zo komt er onder andere een meldingsplicht in plaats van een vergunningsplicht. Hierdoor zullen oude ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup’s) en bpa’s geen hinderpaal meer vormen.

Studio Commissie, dinsdag 13 maart 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.