#spraakmakers: "Twittertaal is de voertaal" - Annelies D'Espallier