Naast begraven en cremeren binnenkort ook resomeren?
Na een overlijden zijn er momenteel drie opties. Begraven, cremeren of het lichaam afstaan aan de wetenschap. Maar begrafenisondernemers ijveren al een aantal jaren voor een vierde mogelijkheid, het resomeren. Dat betekent, het lichaam oplossen in bad van bijtend zuur. In het Vlaams Parlement wordt besproken of deze techniek van lijkbezorging op korte termijn in België zal mogen toegepast worden.

Wie later niet begraven of gecremeerd wil worden kan later misschien kiezen om zich te laten resomeren. Resomeren is een methode waarbij het lichaam na overlijden ontbonden wordt in een chemische vloeistof. “In een paar uur tijd zou het stoffelijk overschot daarbij worden teruggebracht tot zowat 3 procent van het oorspronkelijke gewicht. Wat overblijft, is een fijn wit poeder dat ook in een asurne kan worden bewaard”, zegt Katrien Schyvers (CD&V). “Uit Nederlands onderzoek blijkt dat die vorm duurzamer, milieuvriendelijker, ruimtebesparender en misschien zelfs voordeliger zou zijn dan begraven of cremeren”. Uitvaartunie zou graag deze alternatieve methode aanbieden maar botst op bezwaren van minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA).

Maar minister Homans spreekt dit tegen. Ze wijst erop dat in Vlaanderen nog geen enkel gemeentebestuur of burgemeester, noch de Uitvaartunie, haar gevraagd heeft om resomatie mogelijk te maken. “Ik verneem inderdaad ook in de pers dat de Uitvaartunie, vereniging van begrafenisondernemers, wel vragende partij voor resomatie zou zijn. De laatste jaren heeft deze vereniging mij hierover in ieder geval niet gecontacteerd, laat staan mij een dossier bezorgd”, zegt de minister. “Ik wil resomatie niet meteen afschrijven, maar ik stel me er in ieder geval ethische vragen bij. Bij resomatie blijft er gemiddeld 400 liter vloeibare substantie over. Komt dit terecht in onze riolen die soms verder gaan naar drinkwatermaatschappijen? Het water wordt daar gelukkig gezuiverd, maar het blijft toch wel een zeer vreemde gedachte”.

Studio Commissie, donderdag 25 januari 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.