Negatieve gevolgen van nieuw Saefthingedok in haven van Antwerpen
Om extra containercapaciteit  voor de haven van Antwerpen te creëren komt er een nieuw Saefthingedok. Minister van Mobiliteit Ben Weyts kreeg daarover een brief van wetenschappers die enkel negatieve gevolgen oplijsten. Wouter Van Besien (Groen) polst naar de reactie van de minister.

De Vlaamse regering maakt in de loop van dit jaar bekend welk scenario zij kiest om de Antwerpse Haven van meer containercapaciteit te voorzien. In een eerste fase werden acht alternatieven geselecteerd, maar onverwachts bracht minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een negende op tafel. “Daar kwamen heel wat verbaasde en negatieve reacties op. Ook inhoudelijk zijn er heel wat problemen”, zegt Wouter Van Besien (Groen). Het plan van Weyts houdt enerzijds in dat er meer en compacter gebouwd zal worden. Ook de Europaterminal aan de Schelde ten zuiden van de Berendrecht/Zandvlietsluis zal verdiept worden. Anderzijds komt er een beperkt Saeftinghedok waarvan alleen de zuidkant een containerterminal zal worden. Hierdoor zou het polderdorp Doel verdwijnen.

Maar volgens wetenschappers zal het plan van Weyts de mobiliteit enkel gaan verzwaren. Ook negeert de minister de bestaande wetten, ‘zoals het milieurecht, de wet op de natuurbescherming, de wet op de erfgoedbescherming en de wetgeving rond ruimtelijk ordening’. De minister heeft hier gehoor aan gegeven. Afgelopen maanden werd het scenario dan ook verfijnd. Het plan van Weyts houdt nu in dat een Saeftinghedok aangelegd wordt met enkel de ontwikkeling aan de zuidzijde. Dit alternatief heeft een beperkte impact op natuur en mobiliteit en behoudt het dorp Doel.

De Koepelzaal (herhaling), woensdag 5 september 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.