Sarah Smeyers (N-VA) draait al een hele tijd mee in de politiek. Bij de federale verkiezingen van 2003 stond ze voor de eerste keer op een kieslijst. N-VA haalde toen de kiesdrempel net niet en viel zo terug op één parlementslid, Geert Bourgeois. Maar sinds het verkiezingssucces van 2007 zetelde de Vlaams nationaliste onafgebroken in de Kamer. Tot ze in 2019 verhuisde naar het Vlaams Parlement.

En in het Vlaams Parlement blijft ze, want met de komende verkiezingen in juni staat ze op de tweede plaats van de Oost-Vlaamse lijst. De lijsttrekker is huidig Vlaams minister van Financiën en Wonen Matthias Diependaele. Sommigen stellen dat hij de volgende minister-president wordt. “Uiteraard zou ik blij zijn, moest Matthias de nieuwe minister-president worden. We kennen elkaar al sinds onze studententijd. Hij iets ouder dan mij, maar hij heeft iets langer over zijn studies gedaan. Zo zijn er nog binnen onze partij. Het was daar leuk in Leuven”, lacht Sarah Smeyers.

De groene queeste

We naderen het einde van de legislatuur maar tot op heden is er nog geen duidelijk stikstofbeleid. De groene queeste van Vlaams minister van Omgeving en Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) zorgde voor een ongeziene crisis binnen de Vlaamse Regering. Overspeelde Demir haar hand? “Ze staat haar mannetje binnen de ministerraad, ze verdedigt haar belangen. Hoedje af hoe ze voet bij stuk heeft gehouden in het stikstofdossier”, verdedigt Smeyers in Het Jaar Van. “Het stikstofdossier sleept al jaren aan. Zuhal heeft het uit de slop gehaald en zorgt voor duidelijkheid voor iedereen, voor de boeren en industrie.”

Over partijgrenzen heen

Op 22 november 2023 zette het Vlaams Parlement het licht op groen voor de invoering van een Vlaamse Uitgavennorm. Die uitgavennorm heeft als doel de Vlaamse overheidsuitgaven ook op langere termijn beheersbaar te houden. Over de grenzen van oppositie en meerderheid heen werd er hard gewerkt aan dit decreet. “Over de partijgrenzen heen werd dit dossier goedgekeurd. Björn Rzoska van Groen laat hier duidelijk het gezond verstand primeren. Een degelijke, ministeriabele politicus”, klinkt het bij Smeyers.

Nochtans is Groen vaak de schietschijf van N-VA. Acht Smeyers het mogelijk om met Groen te besturen? “Ik acht het mogelijk om met iedereen te besturen. Waarom zouden wij de pretentie moeten hebben om te zeggen ‘met die wel en met die niet’? Ik zou graag hebben dat er naar de kiezer geluisterd wordt.” Ze zet zelfs de deur open voor het Vlaams Belang. “We moeten vaststellen dat we de democratie oneer aandoen. Door in Vlaanderen systematisch Vlaams Belang uit te sluiten, zullen we vroeg of laat de rekening betalen.”