Een Joodse meisjesschool in Antwerpen kwam eind februari in opspraak omdat leerkrachten er niet met hun leerlingen zouden mogen praten over voortplanting of evolutieleer. De richtlijn…

Tekort aan ICT’ers

13 augustus 2018

Er is een groot tekort aan ICT'ers in Vlaanderen. Technologiefederatie Agoria spreekt over 9000 vacatures voor informatici en ICT-medewerkers. De verwachtingen zijn dat dat cijfer…

Om de energiedoelstellingen van 2020 te halen wil minister van Energie Bart Tommelein massaal inzetten op zonnepanelen. Een goed idee, vindt sp-a'er Bert Moyaers. In…

Het toerisme in Brussel herstelt zich langzaam na de aanslagen van 2 jaar geleden. Joris Poschet (CD&V), Vlaams Parlementslid én Brusselaar maakt zich net als…

De afgelopen maanden kwam de aanpak van de zwarte verkeerspunten opnieuw volop in het nieuws. Aanleiding was een dodelijk ongeval (in maart) op een kruispunt…

Onbetaalde schoolfacturen

10 augustus 2018

In het onderwijs worden steeds meer facturen niet op tijd betaald door ouders van leerlingen. Scholen doen daarom meer en meer beroep op incassobureaus of…