Onbetaald werken in de danssector
Eind februari klaagden jonge artiesten het onbetaald werken in de danssector aan. Dat deden ze in een open brief in Knack. Katia Segers (sp.a) vraagt zich in het Vlaams Parlement af welke initiatieven minister van Cultuur Sven Gatz plant om de precaire situatie van dansers en andere podiumkunstenaars aan te pakken.

In november 2016 werd het onderzoek ‘Loont passie?’ voorgesteld. Deze studie polste via een online-enquête naar het sociaal-demografisch profiel van de kunstenaars in Vlaanderen. Naar hun diverse activiteiten (artistiek en niet-artistiek), de inkomsten die daar tegenover staan, hun beroepskosten, arbeidstevredenheid en hun noden tot ondersteuning. Hierin kwam naar voren dat kunstenaars vaak verschillende jobs combineren om rond te komen. Daarnaast steken ze tijd in werk dat niet vergoed wordt en zijn ze zeer vatbaar voor burn-outs. “Het is voor ons onaanvaardbaar dat dansers en andere podiumkunstenaars onvergoed moeten werken om voldoende podiumkansen te krijgen. Men beconcurreert elkaar zodat men vaak bereid is om zelfs onvergoed te werken”, zegt Katia Segers (sp.a). “Podiumkunstenaars moeten net als ieder van ons ook de huur betalen, inkopen doen en pensioensparen. Maar de manier waarop ze nu moeten werken, laat dit allemaal niet toe”.

Om deels tegemoet te komen aan de noden van de sector wil minister voor Cultuur Sven Gatz (Open Vld) een sociaal charter ontwikkelen. Daarin wordt bepaald dat enkel als er voor een publiek wordt gespeeld, de cao-norm moet worden toegepast. “Ik geloof heel erg in het nut van dat sociaal charter. De minister zegt dat het alleen zal gelden voor organisaties die voor onze cao moeten werken, maar eigenlijk moet dit uitgebreid kunnen worden”, zegt Segers. “We moeten streven naar die minimale vergoedingsbarema’s die ervoor zorgen dat dansers, acteurs enzovoort die meewerken aan artistieke producties, op een correcte manier kunnen worden verloond en hun passie kunnen uitoefenen. Die passie moet met andere woorden worden betaald”.

Studio Commissie, dinsdag 20 maart 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.