Onbetaalde schoolfacturen
In het onderwijs worden steeds meer facturen niet op tijd betaald door ouders van leerlingen. Scholen doen daarom meer en meer beroep op incassobureaus of dreigen ze zelfs met het niet uitreiken van rapporten zo lang de rekeningen niet betaald zijn. In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement maken de parlementsleden zich zorgen en hopen ze dat minister Hilde Crevits die ouders tegemoet kan komen.

De schoolboeken aan het begin van het schooljaar, uitstapjes of andere activiteiten in de klas… Vele ouders kunnen de schoolfacturen niet betalen. Zo heeft 70 procent van de scholen te maken met onbetaalde facturen. “In totaal gaat het om bijna 2,3 miljoen euro aan onbetaalde schoolfacturen. Dat is een enorm groot bedrag”, zegt Ingeborg De Meulemeester (N-VA). Tien procent van de schoolrekening wordt zelfs nooit betaald. Scholen schakelen daarom een incassobureau in. “Dit gebeurt steeds vaker: in 2012 namen scholen 600 incassobureaus onder de arm, in 2016 ging het om 1400 incassobureaus. De scholen zouden in 2016 in totaal iets meer dan 10.000 claims hebben ingediend, goed voor 4 procent van alle schoolfacturen. Gemiddeld ging het om een bedrag van 217 euro”, zegt De Meulemeester.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt dat als er een betalingsprobleem rijst, de inzet op bemiddeling overal prioritair zou moeten zijn. Dus dat men niet onmiddellijk een deurwaarder of een incassobureau inschakelt als er een probleem is. “Er zou sowieso moeten worden ingezet op bemiddeling”, klinkt het. Het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ (STOS), dat in september 2017 van start ging, zet in daarop in. Met dit project wil de minister in eerste instantie een visie ontwikkelen in verband met armoede en het menswaardig innen van achterstallige schoolfacturen, om vervolgens concrete beleidsmaatregelen uit te werken op maat van de school. 45 scholen stapten in het project. “Via dat project wordt één jaar lang voorbereidend werk geleverd, dat de school het schooljaar nadien implementeert. Het project is dus de voorbereiding, en dan ze gaan ze met een aantal maatregelen aan de slag”, aldus de minister.

Studio Commissie (herhaling), vrijdag 10 augustus 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.