De aanpak van zwarte verkeerspunten
De afgelopen maanden kwam de aanpak van de zwarte verkeerspunten opnieuw volop in het nieuws. Aanleiding was een dodelijk ongeval (in maart) op een kruispunt in Oostakker dat al 15 jaar op de lijst van aan te pakken kruispunten staat. Ook in de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement kwam het onderwerp aan bod.

Oppositiepartijen Groen en sp.a hebben kritiek geuit over hoe de Vlaamse regering de zwarte punten in het verkeer aanpakt. Minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), werkt volgens hen met een verouderde lijst van die gevaarlijke punten. Bovendien zouden er bepaalde plaatsen geschrapt zijn van de lijst zonder dat ze structureel veiliger gemaakt zijn. “In 2016 werd het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutsesteenweg in Oostende inderdaad van de zwarte lijst gehaald. Men heeft daar een alternatieve oplossing naar voren geschoven. Die was inderdaad veel sneller en ze bleek bovendien tot op heden efficiënt te zijn. In die zin dat sinds de aanpak in 2017 er nul letselongevallen hebben plaatsgevonden”, zegt Weyts. “Dat kruispunt was op de zwarte lijst terechtgekomen omdat er tussen 1999 en 2001 zeventien ongevallen waren geweest. Hetzelfde geldt voor een kruispunt in Hasselt, namelijk van de Paalsteenstraat en de Kempische Steenweg”.

De aanleiding voor het hele maatschappelijke debat was een dodelijk ongeval op een kruispunt in Oostakker dat al sinds 2002 op de ‘historische’ Vlaamse lijst van aan te pakken kruispunten staat. Groen-fractieleider Björn Rsozka pleit er dan ook voor dat zwarte verkeerspunten sneller moeten weggewerkt worden. “Voor punten die al zo lang op de lijst staan, moeten we toch durven te kijken naar kleine ingrepen die men alvast kan doen”, zegt Rzoska. “We moeten ervoor zorgen dat we in Vlaanderen ook in het aantal verkeersdoden bij fietsers en voetgangers een omslag kunnen maken. Want ik geef grif toe dat die cijfers in het algemeen gedaald zijn, maar bij die specifieke groep niet”.

Studio Commissie (herhaling), zaterdag 11 augustus 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.