Na 29 jaar onafgebroken in het Vlaams Parlement te hebben gezeteld, verhuist Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck (N-VA) naar de Europese lijst. Daar krijgt hij de derde plaats. Hijzelf was toch wel geschrokken van deze partijbeslissing. In onze eindejaarsspecial praat Kris Van Dijck over de komende verkiezingen, de memorabele momenten van 2023 en het eindrapport van de regering Jambon.

Sinds 1995 zetelt Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck (N-VA) onafgebroken in het Vlaams Parlement. Maar het nationaal kiescollege van N-VA heeft nu beslist om de Desselse burgemeester naar de Europese lijst te verhuizen. Hijzelf had deze keuze niet zien aankomen. “Opa naar Europa? Ik mag de 60 jaar zijn gepasseerd, maar zo voel ik mij wel niet”, lacht Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck. “Ik ben niet van plan om daar uit te bollen. Integendeel, ik wil daar echt stenen verleggen. Was ik verrast met de beslissing? Zeer zeker, maar het is ook een blijk van waardering.” Maar wat kan de burgemeester van een kleine gemeente als Dessel, met ongeveer 9000 inwoners, betekenen in het grote Europa? “Europese beslissingen hebben ook impact op de gewone mens in de straat. Het is dan ook belangrijk dat mensen met lokale ervaring zetelen in het Europees Parlement.”

Rapport Jambon I

Gedurende zijn hele politieke carrière heeft Van Dijck al enkele Vlaamse Regeringen zien passeren. Volgens waarnemers is de regering Jambon I niet voor herhaling vatbaar maar Van Dijck blijft de minister-president steunen. “Het stikstofdossier is deze legislatuur op ons bord gekomen, dat had niemand zien aankomen. Maar het regeerakkoord is in grote mate uitgevoerd. We mogen ook niet vergeten dat er deze legislatuur twee ongeziene crisissen zijn geweest, de coronacrisis en de energiecrisis. Het is dankzij deze Vlaamse Regering dat zoveel bedrijven in Vlaanderen niet overkop zijn gegaan.”

Toch hing het verder bestaan van de Vlaamse Regering soms aan een zijden draadje. Nochtans liggen de meerderheidspartijen binnen de Vlaamse Regering ideologisch gezien veel dichter bij elkaar dan de Vivaldi-regering, op federaal niveau. “Maar onze begroting ligt op koers en het regeerakkoord is uitgevoerd. Wat heeft de Vivaldi-regering gerealiseerd?”, vraagt Van Dijck zich af.

Geen Vivaldi II

Uit alle peilingen komt Vlaams Belang als grote verkiezingswinnaar uit de bus in Vlaanderen. Daarnaast geeft ook 52% van de Vlamingen aan dat Vlaams Belang en N-VA samen een Vlaamse Regering moeten vormen als ze daarvoor genoeg stemmen halen bij de verkiezingen in juni. Van Dijck ziet dit niet gebeuren. “Mensen liggen wakker van de migratieproblematiek en of ze nog zullen rondkomen aan het einde van de maand. Dat zijn federale bevoegdheden. Wij willen een Vivaldi II vermijden. Maar met een partij als het Vlaams Belang zullen we geen bakens kunnen verzetten op het federale niveau.”