luchtbeleidsplan
Vlaams minister van Omgeving heeft op vraag van de oppositie haar luchtbeleidsplan uitgebreid toegelicht. Eind oktober dreigde Greenpeace nog met dwangsommen omdat het plan niet zou voldoen aan de Europese vereisten. Maar de minister blijft geloven in haar plan en probeert in de commissie ook de oppositie mee op hetzelfde spoor te krijgen.

Uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat de laatste tien jaar de uitstoot van heel wat vervuilende stoffen is afgenomen. Zo is er een duidelijke daling in fijn stof, stikstofdioxide, zwaveldioxide en zware metalen.  “Ondanks de dalende emissies van de afgelopen tien jaar haalt Vlaanderen toch nog niet alle Europese doelstellingen en advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie”, zegt Gwenny De Vroe (Open Vld). Om de gezondheid en de vegetatie te beschermen, zijn er dus maatregelen nodig. Dat stelde ook de VMM in haar conclusie.

Greenpeace

Twee jaar geleden startte Greenpeace een proces tegen de Vlaamse overheid omwille van de slechte luchtkwaliteit in Vlaanderen. In het bijzonder omwille van de overschrijdingen van de Europese norm voor stikstofdioxide NO2. Op 6 november 2018 oordeelde de rechter in het voordeel van Greenpeace. Hij gaf de regering een jaar de tijd om met een nieuw plan te komen om de strijd tegen de slechte luchtkwaliteit aan te gaan en de overschrijdingen van de EU-drempel voor NO2 zo snel mogelijk te stoppen. “Het verwachte plan ligt op tafel, maar is hoegenaamd niet ambitieus genoeg en beantwoordt niet aan de eisen die de rechter opsomde in zijn vonnis”, zegt Greenpeace.

Vlaams minister van Omgeving minister Zuhal Demir (N-VA) zei dat ze niet van plan is het luchtbeleidsplan aan te passen op basis van een dreigement. “Ik geloof dat we een goed luchtbeleidsplan hebben. Dat de maatregelen die daarin staan, voldoen aan de nodige vereisten. Ik zal dat desnoods ook op die manier voor de rechtbank verdedigen”. Tijdens de commissie lichtte de minister het luchtbeleidsplan toe.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Bron: Luchtkwaliteit verbetert, minder vervuilende stoffen in de lucht

Studio Commissie, dinsdag 19 november 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.