gouverneurs
Eind juli hakte de Vlaamse regering de knoop over de benoeming van de provinciegouverneurs door. N-VA mocht een nieuwe gouverneur leveren in Limburg en Vlaams-Brabant, Open Vld kreeg de gouverneurspost in Oost-Vlaanderen. De Vlaamse oppositiepartijen vinden het een schande dat de regering Jambon opnieuw koos voor politieke benoemingen en uitten forse kritiek op de procedure in het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Parlement besliste in het verleden om de provinciegouverneurs niet langer politiek te benoemen, maar aan te stellen via een objectieve selectieprocedure. Toen er in Oost-Vlaanderen in oktober 2018 een nieuwe provinciegouverneur zou geselecteerd worden, ging het mis. Zo werden de resultaten van het assessment voor de benoeming gelekt. Deze lopende procedure werd begin december stopgezet door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). Daaropvolgend verweten zeven kandidaat-gouverneurs in een open brief dat het gouverneurschap opnieuw een platte politieke benoeming is geworden.

Na een lange politieke lijdensweg werd op 17 juli de knoop doorgehakt. In Limburg wordt Jos Lantmeeters (N-VA) de nieuwe gouverneur, in Vlaams-Brabant Jan Spooren (N-VA) en in Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter (Open Vld). Vooral de Oost-Vlaamse benoeming zorgde voor heel wat commotie. De vorige Vlaamse regering-Bourgeois had beslist om de gouverneurs niet langer politiek te benoemen, maar via een “objectieve procedure” met een selectiebureau. Uit een lek in de krant De Tijd bleek dat Wim Leerman, de concurrent van Van Cauter, beter scoorde in de selectieprocedure. Daaropvolgend trok Van Cauter haar kandidatuur in.

Kritiek

In het Vlaams Parlement hebben oppositiepartijen sp.a, Groen en Vlaams Belang forse kritiek op de manier waarop de Vlaamse regering drie nieuwe provinciegouverneurs heeft aangeduid. “Voor elke job, van poetsvrouw tot directeur, moeten sollicitanten deelnemen aan selectieprocedures waarna men de beste kandidaat aanwerft. Maar niet dus bij de benoeming van de hoogste ambtenaar van de provincie. Dan is de partijlidkaart belangrijker dan competenties of ervaring. Men krijgt meteen een ‘win for life’. Dan wordt men politiek benoemd tot aan het pensioen.”, zegt Chris Janssens (Vlaams Belang).

“In tegenstelling tot een week geleden vindt de minister het nu blijkbaar wel opportuun om iemand te benoemen tijdens de crisisperiode. Een week geleden was dat nog onaanvaardbaar, want tijdens de crisis kun je de kapitein toch niet veranderen”, zegt Jeremie Vaneeckhout (Groen). Hij hekelt het feit dat er “duidelijk niet is gekozen om te gaan voor de juiste en de sterkste persoon”. “Dat is een belediging voor al die Vlamingen die iedere dag het beste van zichzelf geven in allerlei sectoren. Zeker in crisistijd had u beter moeten weten”, aldus Vaneeckhout. Kurt De Loor (sp.a) vindt dat de politiek hiermee “in zijn globaliteit geen goed figuur slaat”.

Vlaams minister van Binnenlands Bart Somers (Open Vld) verdedigt de procedure en wijst op de kwaliteiten van elke kandidaat. “De Vlaamse Regering is overtuigd van de grote kwaliteit van de drie voorgestelde kandidaten. Ik heb daarstraks een opsomming gegeven. Men kan dat smalend wegzetten als Wikipedia, maar dan is het alleszins een indrukwekkende Wikipediapagina of –biografie”, aldus Somers.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden

Studio Commissie, vrijdag 7 augustus 2020 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.