Als we zelfs geen kraantjeswater meer mogen drinken, is het al ver gekomen. Want daar zou de giftige stof PFAS inzitten. Fleswater dan maar? Ook geen goed idee, want daar zit nog meer PFAS in. Journalist Marc Van de Looverbosch vraagt aan Stijn De Roo (cd&v) hoe gevaarlijk dat allemaal is.

Er zou te veel PFAS in ons drinkwater zitten volgens een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. PFAS is een chemische stof die eeuwig blijft bestaan, ook in ons drinkwater. Dat zorgt voor onrust bij heel wat mensen. “Het is belangrijk dat we de kwaliteit van ons drinkwater heel goed in het oog houden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v). “Het Vlaamse drinkwater voldoet aan de huidige Europese normen, maar niet aan de strengere aanbevelingen die de Vlaamse Milieumaatschappij nu al hanteert als streefwaarde. Maar we mogen nu geen paniekvoetbal spelen.”

De normen voor drinkwater worden steeds strenger. Een goede zaak, maar dat brengt wel extra kosten met zich mee. “Hoe zuiverder ons water moet zijn, hoe meer dat kost. We moeten er dus op toezien dat onze waterfactuur betaalbaar blijft”, kaart De Roo aan. PFAS komt niet alleen via ons drinkwater in ons lichaam, ook via andere wegen zoals cosmetica. “Op dit moment bevatten sommige lippenstiften PFAS, terwijl er voldoende alternatieven zijn. PFAS hoeft niet meer in cosmetica aanwezig te zijn.”

Eerste opvolger

Voor de komende nationale verkiezingen staat Stijn De Roo als eerste opvolger voor de Vlaamse lijst in Oost-Vlaanderen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor zal de lijst trekken. “Als Nicole De Moor staatssecretaris in lopende zaken blijft, zal ik terug naar het Vlaams Parlement komen. Het zal een heuse titanenstrijd worden in Oost-Vlaanderen”, aldus De Roo in Studio Vlaams Parlement.