Maandag 29 april 2024

– 18u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Manu Diericx (N-VA)

– 18u11: De Koepelzaal – Vanaf 1 januari 2025 fuseren 28 Vlaamse gemeenten naar 13 fusiegemeenten: het Vlaams Parlement keurde alle decreten voor de gemeentefusies goed. Ook de veelbesproken fusie van de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht (deel 2).

Dinsdag 30 april 2024

– 10u: De Koepelzaal Live – Volgende zaken zullen besproken worden tijdens deze vergadering: Wijziging diverse decreten in kader van regiovorming – Ontwerp van decreet, Wijzigingen inzake gemeente- en provinciebelastingen – Ontwerp van decreet, Wijziging decreet Vlaamse sociale bescherming en Woonzorgdecreet mbt BelRAI en verwerking persoonsgegevens – enz.

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Marc Van de Looverbosch kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 1).

Woensdag 1 mei 2024

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Marc Van de Looverbosch kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 2).

Donderdag 2 mei 2024

– 18u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Bart De Valck (Vlaams Belang)

– 18u13: De Koepelzaal – De kandidaat-huurders op de wachtlijst moeten vaak jaren wachten op een sociale woning. Officieel is de gemiddelde wachttijd 4 jaar, maar uit een rondvraag blijkt dat dat getal nog veel hoger ligt. Volgens An Moerenhout (Groen) is de wooncrisis op de sociale huurmarkt dieper dan ooit.

– 18u30u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Giovanny Saelens (N-VA)

– 18u43: De Koepelzaal – Brussels minister voor Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) kondigt aan in beroep te gaan tegen de nieuwe omgevingsvergunning die het Vlaams Gewest heeft afgeleverd voor Brussels Airport. Inez De Coninck (N-VA) vindt dit een aanval op onze economische welvaart.

Vrijdag 3 mei 2024

– 14u: Studio Commissie Live – Gedachtewisseling over aanbevelingen voor de aanpak van seksueel misbruik in de Kerk en in andere gezagsrelaties

– 18u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Bogdan Vanden Berghe (Groen)

– 18u11: De Koepelzaal – Met een voorstel van decreet heeft het Vlaams Parlement woensdag 17 april de lijst van maatregelen vastgelegd die landbouwers kunnen nemen om de uitstoot van ammoniak te reduceren. Dat is nodig om te voldoen aan de doelstellingen uit het stikstofdecreet.

Zaterdag 4 mei 2024

– 18u: Het Rapport – De legislatuur van het Vlaams Parlement zit er bijna op. N-VA, cd&v en Open Vld vormden samen tussen 2019 en 2024 de meerderheid in de Koepelzaal. Samen met Mieke Schauvliege, fractieleider van Groen, maakt Marc Van de Looverbosch het rapport op van de parlementsleden en de Vlaamse Regering.

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

Zondag 5 mei 2024

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement