Recordinvesteringen voor recordfiles
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) beantwoordt de filerecords van 2017 met recordinvesteringen. Alleen al in 2018 zal Weyts 1,5 miljard euro investeren in Mobiliteit. En dat is hoog nodig, klinkt het in het Vlaams Parlement.

In 2017 is het aantal gereden kilometers met 0,6 procent gestegen en is de filedruk met 6 procent toegenomen. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum. “Dit deel van de wereld wordt gekenmerkt door een gunstige economische conjunctuur. De economie trekt aan en het aantal jobs groeit. Daar hoort dan van de weeromstuit bij dat ook het aantal kilometers file toeneemt”, zegt Marino Keulen (Open Vld). Nochtans is in Nederland het aantal gereden kilometers met 1,6 procent gestegen, maar is de filedruk met 1,8 procent gedaald. “De gamechanger is daar natuurlijk dat ze hun wegencapaciteit hebben laten toenemen. Ze hebben, naast natuurlijk het collectief aanbod, de waterwegen, de spoorwegen en de bussen, voor bijkomende wegcapaciteit gezorgd”, zegt Keulen.

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageert op de recordfiles met recordinvesteringen. Zo zal de overheid 1,5 miljard euro investeren aan Mobiliteit. “Dat is zelfs nog gerekend zonder Oosterweel en de ring rond Antwerpen en de ring rond Brussel. Als je die erbij telt, spreek je over om en bij de 6,5 miljard euro”, zegt Weyts. “Indien men wilt investeren in wegen, gaat men altijd een beetje hinder veroorzaken. Als je op langere termijn de zaken vlotter wil laten verlopen, dan ga je mogelijk op korte termijn de zaken net een beetje minder vlot doen verlopen, net vanwege die investeringen”.

Hinder beperken

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal er alles aan doen om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Zo zal bij de snelwegwerken maximaal worden ingezet op volcontinu werken (7 dagen op 7, 24 uur op 24) en op werken tijdens weekend- en vakantiedagen. Daarnaast zullen de werken op elkaar afgestemd worden en komen er campagnes om de weggebruikers zo goed mogelijk te informeren over de wegenwerken. “Als er een toverformule is, dan is alleszins een element van die toverformule ‘investeringen’, en dat doet deze regering meer dan ooit”, aldus Weyts.

Maar voor oppositiepartij sp.a zijn investeringen in meer weginfrastructuur niet de oplossing voor het fileprobleem. De partij pleit ervoor dat er meer geld wordt gepompt in alternatieven voor de wagen en manieren om het gedrag van de automobilisten te veranderen. “Ik zeg heel duidelijk in alle transparantie dat blijven investeren in nog meer beton om nog meer mensen alleen in de auto tijdens de spits over ons wegennet te persen, geen enkele zin heeft”, zegt Joris Vandenbroucke (sp.a). “Ik ben ervan overtuigd dat door de combinatie van openbaar vervoer, van fiets, van gedeelde mobiliteit, de mensen in Vlaanderen in staat moeten zijn om tegen 2030 mobieler te zijn dan vandaag, zonder eigen auto”.

De Koepelzaal, zaterdag 17 maart 2018 vanaf 18u vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.