Het nieuwe PISA-rapport heeft heel wat stof doen opwaaien. PISA, dat is een internationaal onderzoek waaruit blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen zienderogen achteruitgaat. Kan de tanker nog gekeerd worden of is het een Titanic geworden? In Studio Vlaams Parlement verdedigt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) vurig het beleid van onderwijsminister Ben Weyts.

Woensdag 6 december boog het Vlaams Parlement zich over het nieuwe PISA-rapport. Vooral de linkse oppositie is niet mals voor het beleid van Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) countert de kritiek van de oppositie. De lat hoger leggen en de invoering van Vlaamse toetsen zijn volgens Daniëls stappen in de goede richting. “We zijn groot geworden in Vlaanderen door de ambities van onze ouders en grootouders. Daar hebben we de Vlaamse welvaart mee gecreëerd en we gaan die terug op de kaart moeten zetten. Wees ambitieus, er zit meer in elk van ons. Door de nivellering, iedereen gelijk en geen toetsen meer, gaan we er niet komen.”

Leerkrachten ontzorgen

Het PISA-onderzoek houdt ook rekening met de achtergrond van de leerlingen. Wanneer leerlingen met een migratieachtergrond thuis Nederlands spreken, halen ze een opvallend betere score. Omgekeerd daalt de score van leerlingen wanneer ze thuis een andere taal spreken, ook bijvoorbeeld voor wiskunde. Volgens Daniëls is de gebrekkige kennis Nederlands dan ook een van de belangrijkste oorzaken van de dalende onderwijskwaliteit. “Een kind Nederlands aanleren moet zo vroeg mogelijk, in het belang van het kind maar ook in het belang van de leerkracht. Als men Nederlands niet verstaat dan wordt begrijpen onmogelijk.”

Daniëls benadrukt dat de kennis van Nederlands niet alleen belangrijk is binnen de schoolmuren maar ook buiten de schoolmuren. Hij wijst daarbij op de ouderlijke verantwoordelijkheid. “Die ouderlijke verantwoordelijkheid is voor mij ruimer dan enkel dat Nederlands. Dat gaat over je kind naar school sturen en zorgen dat je kind er is. Dat gaat over je kind met een volle brooddoos naar school sturen”, kaart Daniëls in Studio Vlaams Parlement aan. “Je kan niet als partij zeggen dat je leerkrachten wil ontzorgen maar daarna ervoor pleiten om gratis warme maaltijden aan te bieden op school.”