Na meer dan zeven jaar als fractieleider in het Vlaams Parlement en een korte passage als minister van Omgeving en Natuur zetelt Vlaams Parlementslid Koen Van den Heuvel (CD&V) nu samen met zijn partner Katrien Partyka in het Vlaamse halfrond. Samen met Jan De Meulemeester blikt hij terug op een veelbewogen jaar.