Begrotingsdebat over mobiliteit en openbare werken

Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt zendschema van week 1 van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 30/12

– 18u: Het jaar van Filip Dewinter – Vlaamsparlement TV blikt samen met 10 parlementsleden terug naar de afgelopen twaalf maanden. 2019 was het jaar waarin de Vlaamse en federale verkiezingen, de uitstap uit Unia en het Vlaamse canon de actualiteit beheersten. Journalist Jan De Meulemeester praat uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Filip Dewinter.

– 18u30: De Koepelzaal – Tijdens de laatste plenaire vergadering van 2019 heeft het Vlaams Parlement de begroting voor het jaar 2020 besproken. Elke bevoegdheid van de Vlaamse regering kwam daarbij afzonderlijk aan bod. Tijdens de Kerstvakantie brengt vlaamsparlement.tv u een samenvatting van de debatten over al deze bevoegdheidsdomeinen. Vandaag kan u kijken naar de tussenkomsten over de begrotingsthema’s Werk en sociale economie.

Dinsdag 31/12

– 18u: Het jaar van Björn Rzoska – Vlaamsparlement TV blikt samen met 10 parlementsleden terug naar de afgelopen twaalf maanden. 2019 was het jaar waarin de Vlaamse en federale verkiezingen, de uitstap uit Unia en het Vlaamse canon de actualiteit beheersten. Journalist Jan De Meulemeester praat uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Björn Rzoska.

– 18u30: De Koepelzaal – Tijdens de laatste plenaire vergadering van 2019 heeft het Vlaams Parlement de begroting voor het jaar 2020 besproken. Elke bevoegdheid van de Vlaamse regering kwam daarbij afzonderlijk aan bod. Tijdens de Kerstvakantie brengt vlaamsparlement.tv u een samenvatting van de debatten over al deze bevoegdheidsdomeinen. Vandaag kan u kijken naar de tussenkomsten over het begrotingsthema Omgeving.

Woensdag 1/01

– 18u: Het jaar van Wilfried Vandaele – Vlaamsparlement TV blikt samen met 10 parlementsleden terug naar de afgelopen twaalf maanden. 2019 was het jaar waarin de Vlaamse en federale verkiezingen, de uitstap uit Unia en het Vlaamse canon de actualiteit beheersten. Journalist Jan De Meulemeester praat uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Wilfried Vandaele.

– 18u30: De Koepelzaal – Tijdens de laatste plenaire vergadering van 2019 heeft het Vlaams Parlement de begroting voor het jaar 2020 besproken. Elke bevoegdheid van de Vlaamse regering kwam daarbij afzonderlijk aan bod. Tijdens de Kerstvakantie brengt vlaamsparlement.tv u een samenvatting van de debatten over al deze bevoegdheidsdomeinen. Vandaag kan u kijken naar deel 2 van de tussenkomsten over het begrotingsthema Omgeving.

Donderdag 2/01

– 18u: Het jaar van Mercedes Van Volcem – Vlaamsparlement TV blikt samen met 10 parlementsleden terug naar de afgelopen twaalf maanden. 2019 was het jaar waarin de Vlaamse en federale verkiezingen, de uitstap uit Unia en het Vlaamse canon de actualiteit beheersten. Journalist Jan De Meulemeester praat uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Mercedes Van Volcem.

– 18u30: De Koepelzaal – Tijdens de laatste plenaire vergadering van 2019 heeft het Vlaams Parlement de begroting voor het jaar 2020 besproken. Elke bevoegdheid van de Vlaamse regering kwam daarbij afzonderlijk aan bod. Tijdens de Kerstvakantie brengt vlaamsparlement.tv u een samenvatting van de debatten over al deze bevoegdheidsdomeinen. Vandaag kan u kijken naar de tussenkomsten over de begrotingsthema’s Mobiliteit en openbare werken.

Vrijdag 3/01

– 18u: Het jaar van Katrien Partyka – Vlaamsparlement TV blikt samen met 10 parlementsleden terug naar de afgelopen twaalf maanden. 2019 was het jaar waarin de Vlaamse en federale verkiezingen, de uitstap uit Unia en het Vlaamse canon de actualiteit beheersten. Journalist Jan De Meulemeester praat uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Katrien Partyka.

– 18u30: De Koepelzaal – Tijdens de laatste plenaire vergadering van 2019 heeft het Vlaams Parlement de begroting voor het jaar 2020 besproken. Elke bevoegdheid van de Vlaamse regering kwam daarbij afzonderlijk aan bod. Tijdens de Kerstvakantie brengt vlaamsparlement.tv u een samenvatting van de debatten over al deze bevoegdheidsdomeinen. Vandaag kan u kijken naar de tussenkomsten over de begrotingsthema’s Onderwijs en vorming.

Zaterdag 4/01

– 18u: Studio Commissie – De media berichtten recent dat elke dag gemiddeld 6 jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis belanden na alcoholmisbruik. Er zijn ernstige gevolgen aan dit ‘bingedrinken’: risico op lever- en hartfalen, daling van het IQ, risico op alcoholverslaving op volwassen leeftijd,… Aan dergelijke spoedopnames wordt momenteel geen vervolgtraject bij bijvoorbeeld een psycholoog gekoppeld. Stromen deze jongeren door naar de integrale jeugdhulp? Hoe kan minister Wouter Beke meer inzetten op preventie? Pleegt hij overleg met de federale minister van Volksgezondheid? Ziet hij heil in een actieplan zoals de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) bepleit? Hoe ziet hij de rol van ouders in deze problematiek?

Zondag 5/01

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Landbouw van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de aanpak van perenvuur en de impact op de export, de erkenning van de hitte en droogte van afgelopen zomer als landbouwramp en over de invoering van een statuut voor kinderboerderijen.


Dit zendschema werd opgesteld op basis van alle momenteel beschikbare informatie. Niets sluit uit dat op er op basis van bijkomende informatie nog wijzigingen in het uitzendschema worden doorgevoerd. Die bijkomende informatie kan het gevolg zijn van beslissingen van de diensten van het Vlaams Parlement, van de actualiteit die een aantal nieuwe keuzes opdringt of van andere overmacht.