Wanneer Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin een vraag stelt over het nieuwe Mestactieplan, haalt hij een rode zakdoek boven als blijk van steun aan de landbouwsector. Maar wanneer hij even later tussenkomt zonder het woord te vragen, zet Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement, hem op zijn plaats.