Sterkere bevolkingsgroei dan verwacht
De komende tien jaar zal er een sterkere bevolkingsgroei plaatsvinden dan verwacht. Dat blijkt uit recente cijfers van Statistiek Vlaanderen. Ook de vergrijzing zal zich de komende jaren blijven doorzetten. Lydia Peeters (Open Vld) vraagt zich af of Joke Schauvliege rekening houdt met die cijfers in haar ruimtelijk beleid.

Tussen 2017 en 2027 verwacht Statistiek Vlaanderen een lichte daling met 1,6 procent van de bevolking op actieve leeftijd (20-64 jaar) in Vlaanderen. In de voorbije tien jaar groeide dat aantal nog met 4 procent. “Er zijn enkele andere interessante bevindingen. Zo zal de bevolking in de komende 10 jaar naar verwachting in bijna alle gemeenten blijven aangroeien. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten”, zegt Lydia Peeters (Open Vld). “Men verwacht dat het bevolkingscijfer in Vlaanderen binnen dit en tien jaar opgelopen zal zijn tot 6.835.000 inwoners. Dat zou hoger zijn dan de schatting van 3 jaar geleden. Het aantal huishoudens zou stijgen met 8 procent, en dat zou ook meer zijn dan men vroeger dacht”. Daarbij zet de vergrijzing zich door. Zo wordt in diezelfde periode een stijging verwacht van het aantal 65-plussers met maar liefst 22 procent.

Deze demografische tendensen zijn een belangrijke factor bij de transformatie van de bebouwde ruimte. Het woningpatrimonium zal nog meer moeten worden aangepast. Peeters vraagt daarom aan minister voor Omgeving, Joke Schauvliege (CD&V), of er hier rekening mee wordt gehouden. “Wat ik vooral leer uit die recente demografische studie is dat niets doen geen optie is. Daarom keurden we ook eind 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed”, zegt Schauvliege. “Het is juist de bedoeling van het BRV om ervoor te zorgen dat we demografische evoluties kunnen opvangen. We mogen dat niet doen zoals vandaag, nu blijven we de open ruimte gewoon innemen, dan pas krijgen we een probleem. Dat zou ons 33 miljard euro kosten. Daarom denk ik juist dat het BRV een antwoord biedt op de betaalbaarheid van wonen, de klimaatuitdaging, de waterschaarste, droogte, wateroverlast, de files en de mobiliteit waar we in Vlaanderen meer worden geconfronteerd”.

Studio Commissie, dinsdag 13 maart 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.