Wanneer mag je op natuurijs schaatsen?
Eind februari zakte een 74-jarige man door het ijs op de Assebroekse Meersen. Naar aanleiding van dat tragisch ongeval vraagt Open Vld-politica Gwenny De Vroe zich in het Vlaams Parlement af hoe het precies zit met de regelgeving rond het betreden van natuurijs.

De vriestemperaturen van twee weken geleden lokte heel wat schaatsers naar de Assebroekse Meersen. De bevroren plas mocht eigenlijk niet betreden worden omdat het ijs niet dik genoeg was. Het liep dan ook gruwelijk fout wanneer een 74-jarige man uit Beernem door het ijs zakte. Hij raakte daarbij zwaargewond. De man bezweek later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Het betreden van natuurijs in natuurgebieden is in principe verboden. Toch maakt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) schaatsen in een aantal natuurgebieden wel mogelijk. Per provincie heeft het ANB op zijn website een lijst van potentiële schaatsvijvers opgelijst. Wanneer er een groen bolletje naast staat, mag er worden geschaatst. “Volgens de website van het ANB zijn het uiteindelijk de burgemeesters die, in samenspraak met de brandweer, beslissen of het ijs er veilig is. Of er dus op geschaatst kan worden, weliswaar steeds op eigen risico”, zegt Gwenny De Vroe (Open Vld). “Maar ik zie geen eenduidigheid over hoeveel centimeter dik het ijs moet zijn om van een veilige dikte te kunnen spreken om erop te schaatsen. Het ANB maakt melding van 10 tot 12 centimeter, terwijl sommige burgemeesters spreken over 8 centimeter als veilige dikte”.

Dubbele toelating

Minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), wijst erop dat er steeds een dubbele toelating vereist is voor het schaatsen op natuurijs. “In eerste instantie moet de eigenaar-beheerder in de toegankelijkheidsregeling of in een politiereglement de mogelijkheid tot schaatsen hebben ingeschreven. In tweede instantie neemt de burgemeester als hoofd van de politie de expliciete beslissing dat er geschaatst kan worden. Dit steeds na advies van de brandweer en de eventuele ijsmeester”, zegt Schauvliege. Volgens de minister beschikt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) over een ‘draaiboek’ schaatsen, maar hebben ze zelf geen schaatsmeter.

De dikte van het ijs wordt wel nauwgezet opgevolgd door het ANB. Zij hanteren volgende maatstaf: 0 tot 4 centimeter is onveilig; 4 tot 8 centimeter is voldoende voor 1 schaatser; 8 tot 12 centimeter is voldoende voor meerdere schaatsers; 12 tot 16 centimeter voor grote groepen. 12 centimeter wordt dan ook door het ANB gehanteerd als minimale noodzakelijke dikte. “Maar de finale beslissing wordt voor alle domeinen genomen door de burgemeester”, aldus Schauvliege. “Wanneer de dikte voldoende is om veilig te schaatsen én wanneer de beslissing om te schaatsen is genomen door de burgemeester, wordt dit wel kenbaar gemaakt op de website van het ANB door middel van ‘groen licht’ voor dat domein”.

Studio Commissie, dinsdag 13 maart 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.