Naar aanleiding van de brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Bilzen, maakte minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) bekend dat er een verbindingsofficier komt voor een optimale informatiedoorstroming naar de bevolking. “De verbindingsofficier is sinds 13 november reeds actief, maar om wat te doen? Sinds de brandstichting is het onduidelijk of het asielcentrum alsnog geopend zal worden”, zegt Chris Janssens (Vlaams Belang). “Zal er dan voor elk nieuw asielcentrum een verbindingsofficier aangesteld worden? Het lijkt of deze Vlaamse regering aan symptoombestrijding doet”.