Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stapt opnieuw naar de rechtbank om de druk te verhogen op de federale overheid in het dossier van de geluidshinder rond de nationale luchthaven van Zaventem. In de zomer van 2020 loopt immers de termijn af waarbinnen de federale regering dwangsommen moet betalen voor de geluidsoverlast door vliegtuigen van de luchthaven. Tot nu toe zou de federale regering al voor zo’n 6 miljoen euro aan dwangsommen hebben betaald. Karin Brouwers (CD&V) vraagt zich af welk standpunt de Vlaamse regering zal innemen.