Er heerst ongerustheid binnen technische en beroepsscholen over de nieuwe eindtermen die momenteel worden voorbereid. Ze geven aan dat er een onevenwicht zou dreigen tussen de algemene en de meer specifieke eindtermen. Zo zou bijvoorbeeld in de richting Industriële Wetenschappen vakken als sterkteleer of elektromechanica moeten inboeten ten voordele van de meer algemene vakken Nederlands of Engels. “We gaan de uitrol van deze eindtermen opvolgen en evalueren. Deze bezorgdheid neem ik zeker mee”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).