De vakbonden en de werkgeversorganisaties willen de minimumbrutolonen in ons land met 3,5 procent laten stijgen. Dat meldt De Tijd. Daarnaast is er het Vlaams Regeerakkoord met de jobbonus. Die levert vanaf 2021 voor de laagste lonen tot 50 euro netto per maand op. Voor Vlaamse werknemers zou de verhoging van de minimumlonen dus boven op de invoering van de jobbonus komen. “Je moet ervoor zorgen dat men het netto-inkomen van die mensen verhoogt en niet de brutominimumlonen”, klinkt het bij Axel Ronse (N-VA).