Diverse sectoren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Om de ondernemingen zoveel mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering extra maatregelen (zoals de hinder- en compensatiepremie). “Als je geen inspanningen doet om die bedrijven nu te laten werken, dan heeft het geen zin om nadien nog maatregelen te nemen”, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden kondigde de Vlaamse regering op 1 april de compensatiepremie aan. Bedrijven die niet moesten sluiten, maar hun omzet met 60 procent zagen dalen, zullen een beroep kunnen doen op een premie van 3000 euro. Die premie komt er naast de Vlaamse “hinderpremie” van 4.000 euro voor bedrijven en winkels die moesten sluiten. “Dit pakket maatregelen maakt voor mij ook al deel uit van een noodzakelijke relance”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Uiteraard zullen we in een tweede fase maatregelen moeten nemen voor een snelle en krachtige heropbouw”. Daarnaast trekt de Vlaamse Regering ook 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen voor bedrijven die problemen ondervinden om hun schulden af te betalen door de coronacrisis.

Uit recente cijfers blijkt ook dat de werkloosheid in Vlaanderen voor het eerst sinds augustus 2015 is gestegen. Opvallend is wel dat de tijdelijke werklozen door de coronacrisis niet zijn opgenomen in die cijfers. Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) roept op om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om aan de slag te gaan. “Er is hoop want in de essentiële sectoren, zoals de voedingssector, schreeuwt men om mensen. Het gaat om ongeveer 22.000 vacatures die asap ingevuld moeten worden. Daarnaast hebben we extra nood aan seizoenarbeiders, maar liefst 25.000 mensen, om mee te helpen oogsten”, zegt Ronse. “We moeten risico’s in kaart brengen maar vooral op zoek gaan naar oplossingen om zoveel mogelijk mensen opnieuw aan het werk te helpen, om zoveel mogelijk ondernemers opnieuw te laten ondernemen, uiteraard in veilige en verantwoorde omstandigheden”.