Het Vlaams Parlement moest debatteren over de regeringsverklaring van minister-president Jan Jambon, maar zonder begrotingscijfers wilde de oppositie dat debat uitstellen naar volgende week. De meerderheid was het daar niet mee eens. Omdat de oppositie de begrotingscijfers niet kreeg verlieten ze het halfrond. Jan De Meulemeester heeft het erover met Meyrem Almaci, voorzitster van Groen.