Wilfried Vandaele ruilde het voorzitterschap van het Vlaams parlement voor de rol van fractieleider van de N-VA. Zijn eerste rede in die functie in de koepelzaal deed hij enkel voor de meerderheid nadat de oppositie was vertrokken. Hij heeft het erover bij Jan De Meulemeester in Studio Vlaams Parlement.