Vorige week kwamen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en de vakbonden overeen dat vanaf 2 juni de scholen meer leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs mochten toelaten. Hier kwam meteen kritiek op. Zo vindt de minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) het niet kunnen dat Weyts maatregelen aankondigt voor er een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad is. Ook in Vlaams Parlement stuit de communicatie van Weyts op heel wat kritiek. “Door uw roekeloze communicatie, minister Weyts, is dit vertrouwen verstoord”, zegt Steve Vandenberghe (sp.a).