De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 25 maart heeft slechts 1 onderwerp: de coronacrisis. De zitting verliep door de corona-maatregelen weer in afgeslankte vorm. Alleen de fractieleiders en enkele parlementsleden kregen de kans om de bevoegde ministers vragen te stellen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kreeg door alle fracties een waslijst aan vragen voorgeschoteld.

In het Vlaams Parlement vond vanmiddag een gedachtewisseling plaats over de aanpak van de coronacrisis. De voorbije weken waren vooral de toelevering en verdeling van de mondmaskers een knelpunt. “De roep naar maskers is niet alleen een roep die in België aanwezig is. Dat is een roep die in heel de wereld op dit ogenblik aanwezig is”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. “We hebben een lading van 5 miljoen maskers aangekocht samen met Brussel: voor onze woonzorgcentra, voor de thuiszorg en voor de gezinszorg”.

Op dit ogenblik zijn er 1266 mensen in onze woonzorgcentra besmet met COVID-19. “Dat zijn diegenen van wie men zegt dat alles erop wijst dat het dit is. 92 van hen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, 55 zijn overleden”, zegt Beke. De minister haalt ook aan dat er op dit ogenblik onvoldoende capaciteit is om iedereen te testen. “De bedoeling is om dat interfederaal te doen. En na te gaan hoe we de testcapaciteit de komende periode kunnen uitbreiden”, klinkt het.