Te hoge waterfacturen voor wie meterstand niet doorgeeft
Wie twee keer op rij vergeet de meterstand door te geven, krijgt normaal gezien van de watermaatschappijen een waterfactuur geraamd op het gekende verbruik van de persoon in kwestie. Maar volgens Rob Beenders (sp.a) liggen deze ramingen soms spectaculair hoog. Hij vraagt zich in het Vlaams Parlement af of dit zomaar kan.

Klanten van een watermaatschappij krijgen jaarlijks een oproepingskaart om een meterstand door te geven. Doen ze dat niet, dan wordt er een procedure gestart. Hierbij krijgt de klant een herinnering en veertien dagen de tijd om zijn meterstand door te geven. Mist de klant die tweede oproeping opnieuw, dan zal een raming worden gemaakt op basis van het verbruik dat gekend is van die specifieke klant. “Maar uit cijfers blijkt dat 30 procent van die gestuurde ramingfacturen heel snel moet worden aangepast. Omdat de klant reageert dat die factuur niet klopt”, zegt Rob Beenders (sp.a). “Ofwel is de factuur te hoog, ofwel zitten er andere fouten in. Dat betekent een groot aantal administratieve lasten die resulteren uit het versturen van die ramingfacturen”.

Shockfacturen

De Watergroep reageert dat ze effectief een verhoogde raming opmaken, de zgn. shockfacturen, als er niet tijdig wordt gereageerd op de oproepingskaart. “Het verontrust mij dat De Watergroep zegt dat ze een verhoogde raming uitsturen wanneer door de klant geen meterstand wordt opgegeven. Ik vraag de minister dan ook om aan de watermaatschappijen het signaal te geven dat verhoogde ramingfacturen echt niet kunnen”, zegt Beenders.

Maar volgens de informatie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) als toezichthouder houden de watermaatschappijen rekening met realistische ramingen. Deze zijn gebaseerd op vorige meteropnames. “In de mogelijkheid om het waterverbruik te ramen, is voorzien in artikel 13 van het Algemeen Waterverkoopreglement. Dit artikel stelt dat wanneer de watermeterstand niet verkregen werd, alleen een raming kan worden gedaan die gebaseerd is op een geraamd of bij vorige opnames genoteerd verbruik. Voor bewust te hoge ramingen is er op dit ogenblik geen rechtsgrond”, reageert minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V)

Studio Commissie, donderdag 28 juni 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.