Het Vlaams Parlement roept een belangenconflict in tegen de decumulregeling die het Brussels Parlement wil invoeren. Het Brussels Parlement zal nu het decumuldossier met zestig dagen moeten schorsen. Tijdens deze periode moeten de parlementen samen een oplossing zoeken. Komt die er niet gaat de zaak naar de senaat. Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement werd er over het dossier hevig gedebatteerd. “Dit voorstel van het Brussels Parlement, alsook de schandalige manier waarop men het door de strot van de Brusselse Vlaming wil duwen, schaadt niet alleen de belangen van de Brusselse Vlamingen, maar ook de belangen van ons Vlaams Parlement. Met een procedure van belangenconflict eisen wij dan ook de onmiddellijke schorsing van dit voorstel van het Brussels Parlement”, zegt Karl Vanlouwe (N-VA). Maar volgens sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke respecteert N-VA de autonomie van Brussel niet.