Toekomstige budgettaire ruimte
Op 27 mei, een dag na de parlementsverkiezingen, publiceerde het departement Financiën en Begroting de Nota Budgettaire Ruimte (NBR). Die beraamde, op basis van bijgestelde prognoses van het Planbureau, dat er in 2024 een tekort zal zijn op de begroting in plaats van het oorspronkelijk geraamde overschot. Wat is de reactie van minister Lydia Peeters op deze negatieve evolutie? Verwacht ze nog een verdere negatieve evolutie van het begrotingssaldo? Jan De Meulemeester praat erover met Björn Rzoska (Groen).

Voormalig Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) kondigde eind 2018 dat er in de volgende meerjarenraming een beleidsruimte van 1 miljard euro zou zijn.  Die beleidsruimte geldt voor de periode van 2019 tot 2024. “Bij constant beleid zal de Vlaamse begroting ook de volgende jaren structureel in evenwicht zijn. Zelfs na 1,5 miljard euro aan nieuw beleid deze legislatuur én het doorvoeren van de taxshift, zullen onze opvolgers met een schone lei kunnen starten”, aldus Tommelein. Maar uit een nieuwe meerjarenraming blijkt dat men bij ongewijzigd beleid van een licht overschot naar een tekort van 81 miljoen euro streeft.

In 2020 stijgt dat tekort tot 626 miljoen euro. Tegen 2024 loopt dat wat terug. Maar is er volgens de Nota Budgettaire Ruimte (NBR) toch nog steeds een tekort van 122 miljoen euro. “Dit terwijl de oorspronkelijke meerjarenraming een budgettaire ruimte suggereerde van meer dan 950 miljoen euro”, zegt Björn Rzoska (Groen). Vlaams minister van Financiën Lydia Peeters (Open Vld) reageert dat de Nota Budgettaire Ruimte is opgemaakt door de Vlaamse administratie, volledig uitgaande van een ongewijzigd beleid. “Ik kan nu moeilijk in detail gaan zeggen wat dat voor de toekomst gaat betekenen, omdat ik op dit ogenblik niet volledig weet wat het toekomstige beleid gaat zijn. Ik neem aan dat dat niet volledig ongewijzigd zal zijn”, aldus Peeters.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Studio ad hoc, donderdag 26 september 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.